Pagal
Month: 2021 birželio

Musgaudžio žiedai

Musgaudžio žiedai

Kai musgaudžiai augalai žydi jie turi savo žiedelius iškelti taip toli nuo lapų, kiek tik pajėgia, nes kitaip žiedų apdulkinti atvykusius vabzdžius refleksiškai pagaus ir nugalabys trąšai. Aš vis apie tai galvoju. Kad, kai žinai apie savo prigimties pavojus ir vis tiek sieki gyvenimo, sieki ryšio, sieki kažko palikimo po savęs, kai nori pagalbos tame iš kitų, nors tais kitais kitomis aplinkybėmis ir pasinaudotum, tai negali tiesiog nebebūti savimi. Bet reikia būti tokiu dideliu tada, kad atstumas tarp skirtingų tavo…

Daugiau Daugiau

1971 metais žaibui trenkus į lėktuvą jis pabyrėjo ir keliaiviai išsimėtė kas kur. Juliane Koepcke nukrito su sėdyne iš 3 km aukščio į džiungles. Išliko gyva, atsipeikėjusi ėmė statytis pašiūre, ieškotis maisto, vandens. Radusi pamestą neveikiantį laivą iš jo bako išsisėmė benziną ir jį supylusi į žaizdas išmarino jose buvusia musių lervas. Musių lervos ne tiek pavojingos, nes ėda tik negyvus audinius, tačiau merginai jos kėlė didelį skausmą psichologiškai. Džiunglėse ji išgyveno 10 dienų naudodamsi tuo, ką ja buvo išmokę…

Daugiau Daugiau